Audit lingvistic

În lumea globalizată de astăzi, în care comunicarea nu cunoaște granițe, importanța limbilor straine nu poate fi neglijată. Babel Language oferă întreprinderilor și instituțiilor de învățământ servicii lingvistice de încredere.

Servicii de evaluare lingvistică

Serviciile de evaluare lingvistică oferă mai multe beneficii persoanelor, organizațiilor și instituțiilor de învățământ. Iată câteva dintre avantajele cheie:

 

Măsurarea exactă a competenței:

Evaluările lingvistice oferă o modalitate fiabilă de a măsura competența lingvistică a unui individ. Acest lucru este crucial pentru determinarea competențelor lingvistice în scopuri academice, profesionale sau de imigrare.

 

Plasament și certificare:

Instituțiile de învățământ și angajatorii pot folosi evaluările lingvistice pentru a plasa studenții sau angajații în cursuri sau posturi adecvate. Certificarile obținute prin evaluări pot îmbunătăți perspectivele de angajare.

 

Învățare personalizată:

rezultatele evaluării lingvistice pot ghida dezvoltarea planurilor de învățare personalizate. Acest lucru îi ajută pe cursanți să se concentreze asupra domeniilor în care este necesară îmbunătățirea, optimizând călătoria lor de achiziție a limbii.

 

Mobilitate globală:

Evaluările lingvistice sunt adesea o cerință pentru călătoriile internaționale, imigrarea sau munca în țări străine.

 

Încredere sporită:

atingerea unui nivel ridicat de competență prin evaluări lingvistice poate crește încrederea în utilizarea limbii în diverse contexte.

 

Îmbunătățirea continuă:

Evaluările regulate lingvistice pot fi folosite ca instrument de îmbunătățire continuă, ajutând persoanele fizice și organizațiile să urmărească progresul și să stabilească noi obiective.

Pe scurt, serviciile de evaluare lingvistică oferă o gamă largă de beneficii, de la îmbunătățirea competențelor lingvistice până la facilitarea mobilității internaționale și îmbunătățirea comunicării în diverse contexte. Ei joacă un rol crucial în educație, angajare și interacțiuni interculturale, contribuind la creșterea personală și profesională.


Este important ca o companie sa aibă o evaluare precisă a nivelului lingvistic al angajaților, precum și a viitorilor colaboratori. Babelanguage vine in ajutorul Departamentului de Resurse Umane cu serviciile de audit lingvistic. Se urmăresc următoarele aspecte conform Cadrului European de Referinţă: abilităţile de citire,scriere, vorbire şi ascultare.

Achiziția nivelului A1: Studentul poate înțelege și utiliza expresii familiare și cotidiene, precum și enunțuri simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva și să pună unei persoane întrebări care o privesc (locuința, relații, ce îi aparține …). Poate să răspundă aceluiași tip de întrebări. Poate comunica simplu dacă interlocutorul vorbește lent și distinct și se arată cooperant).

Achiziția nivelului A2: Studentul poate înțelege fraze izolate și expresii frecvent folosite în relația cu domeniile imediate de prioritate (informații personale sau familiale, cumpărături, mediul înconjurător apropiat, muncă). El poate comunica în situații simple și obișnuite, care nu cer decât un schimb de informații, simplu și direct, pe subiecte familiare și obișnuite. Poate descrie cu mijloace simple familia sa, mediul său înconjurător și evoca subiecte familiare și obișnuite sau care corespund nevoilor imediate. Candidatul poate să redacteze o scrisoare personală foarte simplă.

Achiziția nivelului B1: Studentul poate înțelege punctele esențiale când este utilizată o limbă clară și standard și când este vorba de lucruri familiare în muncă, la școală, în timpul liber… Poate să se descurce în cea mai mare parte din situațiile întâlnite în călătorie în regiunea în care limba este vorbită. Poate să producă un discurs simplu și coerent pe subiecte familiare și în domenii de interes. Poate povesti un eveniment, o experiență sau un vis, să descrie o speranță sau un țel și să expună pe scurt motivele sau explicațiile pentru un proiect sau o idee.

Achiziția nivelului B2: Studentul poate înțelege conținutul esențial al subiectelor concrete sau abstracte într-un text complex, inclusiv o discuție tehnică în specialitatea sa. El poate să comunice cu un grad de spontaneitate și cu ușurință, precum o conversație cu un locutor nativ, care nu comportă tensiuni nici pentru unul, nici pentru celălalt. El poate să se exprime într-un mod clar și detailat asupra unei mari game de subiecte, să emită păreri asupra unui subiect de actualitate și să expună avantajele și inconvenientele diferitelor posibilități.

Achiziția nivelului C1: Studentul poate înțelege o mare gamă de texte lungi și exigente, cât și să sesizeze semnificații implicite. El poate să se exprime spontan și cursiv, aproape fără să pară că-și caută cuvintele. Poate utiliza limba într-un mod eficient și suplu în viața socială, profesională sau academică. Poate să se exprime asupra unor subiecte complexe, într-un mod clar și bine structurat, și să-și manifeste controlul uneltelor de organizare, de articulare și de coeziune a discursului.

Achiziția nivelului C2: Studentul poate înțelege, fără efort, practic orice citește sau aude. Poate restitui fapte și argumente din diverse surse scrise și orale, rezumându-le într-un mod coerent. Poate să se exprime spontan, foarte curgător și într-un mod precis și poate să facă distincție între nuanțe fine de sens, în raport cu subiectele complexe.